Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Servicegruppen syr förkläden till vård- och äldreomsorgen

kvinna vid symaskin

Helene arbetar vanligtvis på Återbruket men hjälper nu vården med att sy förkläden.

På grund av corona-pandemin kan det kan vara svårt att få tag i material till vård- och äldreomsorgen. Därför fick servicegruppen en förfrågan om att sy förkläden till dem. Nu sitter det en grupp på tre personer och producerar förkläden i lokalerna på Företagsvägen i Arlöv.

Servicegruppen är en åtgärd inom enheten för arbete och försörjning och ett steg mot arbetslivet för deltagarna. Alla bidrar utifrån sina förutsättningar och just nu ser ett 20-tal personer till att de skiftande arbetsuppgifterna utförs.

Servicegruppens breda uppdrag

Servicegruppen utför till exempel mattransporter för medborgare och verksamheter som beställer mat från centralköket på Dalslundskolan i Åkarp. De hjälper också till med sysslor hemma hos pensionärer som behöver hjälp med exempelvis trädgårdsarbete. En annan del av deras verksamhet är att driva Återbruket och de ser även till så att kommunens interna posthantering fungerar.

Anpassning av verksamheten

I coronatider har mycket förändrats för att minska smittspridning. Återbruket har stängt och inte heller bistår servicegruppen med service inomhus hos pensionärer.

Samtidigt har vård- och äldreomsorgen behov av fler förkläden. Normalt sett används engångsförkläden men också förkläden i tyg som tvättas efter besök. Engångsförkläden används vid misstänkt smitta eller hos sjuka personer i covid-19 men hos den som är frisk går det utmärkt att använda tygförkläden.

Nytt uppdrag att sy förkläden

En av deltagarna i servicegruppen är Ammar. Han har 20 års yrkeserfarenhet som skräddare från Syrien. Nu klipper han på ett professionellt sätt ut de delar som behövs för förklädena med minimalt tygspill. Han syr sedan förkläden tillsammans med Manija, som arbetstränar och Helene, som normalt sett jobbar med Återbruket.


– Det känns fint att kunna bidra med vårt arbete, att göra förkläden som verkligen behövs nu inom vård- och äldre-
omsorg, säger Helen. Symaskinerna som vi använder står i vanliga fall på Mötesplatsen för aktiviteter där, men nu har de lånats ut till oss eftersom Mötesplatsen också har stängt.


Målet är att producera cirka 1000 förkläden under de kommande månaderna. De kommer att kunna användas under lång tid, tvättas och återanvändas. De förses med starka sömmar och sys efter ett specialmönster med extra långa muddar, för att kunna användas tillsammans med handskar.

Senast uppdaterad: