Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Satsning på kompetensutveckling inom vård och omsorg

kvinna i röd jacka utanför entrén till ett äldreboende

Camilla Linderos, en av 23 deltagare i vårens satsning inom Vård och Omsorg.

För att långsiktigt säkra tillgången på kompetent personal har kommunen genomfört en kartläggning inom omvårdnadspersonalens kompetens. Det visade sig att det fanns behov av vidareutbildning, så kallad validering av vårdbiträden till undersköterskor. 23 tillsvidareanställda vårdbiträden kommer under våren, parallellt med arbete, att validera och höja sin kompetens till undersköterskor.

Inom socialförvaltningen har det under 2020 skett förändringar med nya arbetssätt och ny organisation, som bland annat resulterat i enheten för Vård och Omsorg.


– Detta för att vi långsiktigt ska kunna fortsätta ge effektiv och bra service till allt fler medborgare som behöver stöd av oss med hemvård, hemsjukvård och särskilt boende, säger verksamhetschef Mona Hirche. 2020 har varit ett arbetsamt och påfrestande år. När vi var mitt uppe i detta arbete kom coronaviruset som än idag påverkar vår arbetssituation, fortsätter hon.

Komvux står för utbildningen

Validering och utbildning kommer att genomföras av Komvux. Rektor Johanna Segercrantz tycker det är en fantastisk möjlighet att kunna skräddarsy och anpassa en validering och vid behov erbjuda kompletterande utbildning för kollegorna inom vård och omsorg.


På Komvux jobbar även vårdläraren Susanne Nilsson. Hon undervisar i Yrkes SFI (Svenska För Invandrare), de som går SFI med inriktning vård och omsorg till just vårdbiträden. I och med valideringen av Burlövs redan tillsvidareanställda vårdbiträden utökas hennes ansvar. Susanne kommer från en liknande tjänst i Kävlinge, där hon under många år har arbetat med likartade arbetsuppgifter.


Det handlar om att stämma av kunskap på olika sätt: genom skriftliga prov, gruppsamtal, individuella intervjuer och arbetsplatsbesök samt en plan för kompletterande studier om behov finns, berättar Susanne Nilsson.

Så görs valideringen

Valideringen kommer att göras genom kontroller och uppföljning av de kunskaper som personalen med många års erfarenhet har lärt sig i jobbet. Erfarenheten och kompetensen blir bekräftad. Genom vårt samarbete kan vi i god tid planera på bästa sätt för den som till exempel behöver tid för att vidareutbilda sig med individuellt anpassade kurser.


Den första valideringen och utbildningen genomförs under våren 2021. Därefter följer individuella utbildningsplaner för de 23 deltagarna.

Kommande satsningar

– Tanken är att detta arbetssätt blir permanent med flera liknande utbildningar framöver, vilket kan bli en framgångsfaktor för Burlöv säger Mona Hirche. Därutöver planeras kurser i exempelvis yrkessvenska och digitalisering. Vi undersöker också behovet av en utbildning i palliativ vård, (vård i livet slutskede), och andra specialistutbildningar för våra undersköterskor.

Senast uppdaterad: