Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-01

Samråd för nya namn i Burlövs kommun

Burlövs kommun samråder fram till den 31 mars namnförslag för platser vid Burlöv C, den nya dragningen av Sockervägen i Åkarp samt för en ny skola i Åkarp.

Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Samhällen och byar, gårdar och torp, skogar och berg har namn. Varje gata, väg och många kvarter i våra tätorter har namn, liksom parker, torg och offentliga platser och byggnader. Ortnamnen särskiljer, identifierar och lokaliserar platser och fyller en viktig funktion. Men namnen har också en viktig roll som kulturhistorisk källa och är en del av kulturarvet.


I Burlövs kommun pågår just nu många projekt som innebär att nya namn behöver ges till exempelvis gator, torg, kvarter och byggnader. Nu har namnförslag tagits fram för platser vid Burlöv C, den nya dragningen av Sockervägen i Åkarp samt för en ny skola i Åkarp.


Samråd

Burlövs kommun samråder dessa namnförslag och du ges möjlighet att komma med synpunkter. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 31 mars 2019. Ange diarienummer KS/2019:162.


Se förslagen

Handlingarna finns tillgängliga på:
Kommunens webbplats
• Medborgarhuset i Arlöv
• Arlövs bibliotek
• Åkarps bibliotek

Senast uppdaterad:
2019-03-01