Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-01-01

Samråd för Detaljplan för Tågarp 16:75

Detaljplaneförslaget finns utställt på samråd från den 2 januari 2019 till och med den 1 februari 2019.

Planområdet omfattar fastigheten Tågarp 16:75 och avgränsas av Hammarvägen i norr och Företagsvägen i öster och söder. Syfte med planen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten för icke störande verksamhet och att ge möjlighet till centrumverksamhet. Syftet är också att ändra lastningen av varor från sydsidan till nordsidan av fastigheten.


Förslaget finns utställt på samråd från den 2 januari 2019 till och med den 1 februari 2019.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 1 februari 2019.

Senast uppdaterad:
2019-01-01