Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-14

Samråd för Detaljplan för del av Kronetorp 1:1, etapp II

Mellan den 14 september-13 oktober 2019 kommer samråd pågå för en ny detaljplan för nästa etapp i utbyggnaden av Kronetorpstaden.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga nästa etapp i utbyggnaden av Kronetorpstaden. Planförslaget innehåller en tät kvartersstad med bostäder, kontor, hotell och förskola. Området rymmer 500-600 lägenheter.

Samråd

Samråd för detaljplanen pågår från 14 september-13 oktober 2019. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum den 1 oktober klockan 18.00 i

Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 i Arlöv.

Skicka in synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 13 oktober 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-09-14