Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Robot avlastar personal och effektiviserar verksamheter

Robothand och mänsklig hand gör en "fist pump" med varandra

Ett datorprogram jobbar sedan ett tag tillbaka med att självständigt och automatiskt registrera nya bygglovsansökningar. Datorprogrammet har redan blivit ett vanligt inslag bland tjänstepersonerna i Medborgarhuset, som ibland till och med hänvisar till det som deras ”digitala medarbetare” eller roboten Bur-Bot. Under vintern kommer dataprogrammet också användas för att hantera vissa moment i handläggningen av ansökan om ekonomiskt bistånd.

Tar hand om de automatiska och tråkiga arbetsuppgifterna

– En robot är perfekt för arbetsuppgifter som är repetitiva, regelstyrda och återkommande, säger kommunens digitaliseringsstrateg Göran Hofstedt. Jag brukar säga att roboten tar hand om våra automatiska, tråkiga arbetsuppgifter.


Det kan till exempel vara när två eller flera verksamhetssystem inte pratar med varandra utan vi behöver registrera befintliga uppgifter på flera olika ställen eller när fellistor ska hanteras utifrån givna regler. Sånt är perfekt för Bur-Bot att hantera.

Garanterar likvärdig behandling och snabbare hantering

Genom att roboten kan arbeta dygnet runt blir kommunen mindre känslig för säsongsvariationer i till exempel ärendevolymer. Det sker också en kvalitetssäkring genom att alla ärenden blir hanterade utifrån samma premisser. Ärenden som berör våra medborgare eller andra externa kontakter kan därför hanteras på ett snabbare sätt.

 

– Genom att låta roboten hantera vissa arbetsuppgifter frigör vi tid för mer värdeskapande uppdrag där vi behöver en mänsklig bedömning, fortsätter Göran.

 

Bättre service och ökad tillgänglighet vid ansökan om ekonomiskt bistånd

– Våren 2018 infördes möjligheten att ansöka om försörjningsstöd digitalt, berättar Monika Ivezic som är verksamhetsutvecklare för socialförvaltningen. Hon menar att det har lett till bättre service och en ökad tillgänglighet för medborgarna.


Målet med automatiseringen är att ha en effektivare hantering av olika delar av handläggningsprocessen. Då kan vi minska tiden som det tar från att ansökan kommer in till att medborgaren får beslut.


Under vintern kommer de att ta nästa steg som är att automatisera vissa delar i handläggningen av ansökningarna.


Digitaliseringen är ett av målen i ett nationellt projekt som kommunen är med i där fokus bland annat ligger på att bryta långvarigt biståndsmottagande.

 

Vi frigör tid för vår personal som kan lämna ifrån sig en del administrativt arbete och istället fokusera mer på värdeskapande uppgifter, som att stödja medborgarna i att bli självförsörjande.

Senast uppdaterad: