Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Råd med anledning av Covid-19 för butiker, varuhus eller liknande

Affärer i Stora Bernstorp

Den 1 april 2020 trädde Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2020:12 i kraft, om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19. Föreskrifterna gäller till och med 31 december 2020.

Den 1 april 2020 trädde Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2020:12 i kraft, om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19. Föreskrifterna gäller till och med 31 december 2020.
Föreskrifterna finns att läsa i sin helhet på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För verksamheter som bedriver handel gäller följande allmänna råd:

”För att undvika spridning av Covid-19 inom handeln bör köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter
1. begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt, och
2. ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.”

Detta bör näringsidkare göra

Mot bakgrund av de allmänna råden rekommenderas såväl butiker som förbutiker vidta följande åtgärder för att minska smittspridningen:

  • Sätt upp informationsskyltar om att konsumenter har ett ansvar att hålla avstånd exempelvis vid kassor, förbutik och delikatessdisk.
  • Markera avstånd på golvet i butiken så att konsumenten enkelt håller rekommenderat avstånd. Det bör vara minst 1,5 meter mellan markeringarna. Markeringen ska sättas upp vid kassor men även där det behövs i andra delar av lokalen för att undvika trängsel och köbildning. Vanliga platser där det kan förekomma trängsel är vid självscanning, delikatessdisk, kundtjänst och vid utlämning av paket.
  • Agera när det utvecklas risk för köbildning i kassan genom att öppna ytterligare kassor eller hänvisa till självscanning om det finns i lokalen.
  • Möblera så att det inte uppkommer trängsel.
  • Fundera över om det går att slussa kunderna och besökarna i butiken på andra sätt som minskar trängsel. Detta kan exempelvis göras genom pilar och markeringar i golvet, ”genvägar” i butiken, tydligare skyltning om var varor finns.


För mer information och uppdateringar kring Corona-läget hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbsida, www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: