Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Polisens trygghetsmätning 2020

Polis i förgrunden och polisbil i bakgrunden

Årets resultat i trygghetsmätningen som polisen gör visar att i Burlövs kommun har det totala indexet stigit något från 2,16 till 2,25.

Resultatet delas in i ”index” från 0-6, där 0 är ”närmast obefintligt problem” och 6 är ”alarmerande påtagligt problem".


Burlövs kommun tillhör lokalpolisområde Kävlinge som omfattar kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp.

Kommunstyrelsens ordförande kommenterar

Lars Johnson, (M), har tagit del av resultatet från årets mätning och lämnar följande kommentar.

- Jämfört med föregående år har inte så stora förändringar skett i resultatet. Vår målsättning är givetvis att Burlövsbor, besökare och företagare ska känna sig trygga i Burlöv. Trygghetsvärdarna är nu etablerade och synliga i kommunen och fortsätter sitt arbete. Under 2020 har vi också förbättrat belysningen i hela kommunen och arbetet fortsätter.

Polisen kommenterar undersökningsresultatet

De största problemen i Burlöv är nedskräpning och skadegörelse och fler medborgare än i fjol anser att det finns problem med påverkade personer utomhus. Utomhusstörningarna som helhet har dock minskat. Utsattheten för brott är låg och den generella oron att utsättas för brott har minskat. Trots detta har otryggheten att vistas utomhus kvällstid samt att resa med lokaltrafik ökat. Glädjande i årets resultat är att oron för bostadsinbrott har minskat i Burlöv.

God samverkan är en framgångsfaktor i trygghetsfrågor

I Burlövs kommun finns en god samverkan med olika externa parter, kommunen har ytterligare flyttat fram sin roll inom det brottsförebyggande området med tillsättandet av trygghetsvärdar och en utredare som samordnar trygghetsfrågor under året. Vår samverkan med till exempel socialförvaltningen, skolor, förskolor, räddningstjänsten och ungdomsgruppen har sedan en längre tid tillbaka utvecklats i rätt riktning där alla arbetar mot samma mål.

Genomförda åtgärder

Vi har under hösten genomfört ett antal trygghetsvandringar i kommunen, som vi hoppas kan ge resultat nästkommande år. Polisen har även monterat upp en övervakningskamera centralt i Arlöv som en del i det trygghetsskapande arbetet. Åtgärderna kommer förhoppningsvis, tillsammans med andra från kommunen vidtagna åtgärder, bidra positivt till den upplevda tryggheten i Arlöv.

Sammanfattning

Undersökningen skickades ut till 2 700 personer i vårt lokalpolisområde, och svarsfrekvensen var 63,4 procent. Stort tack till alla er som svarat! Vi kommer nu att använda resultatet i planeringen av våra insatser under 2021.

 

Burlövs kommun tillhör lokalpolisområde Kävlinge som omfattar kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Nedan kan du ta del av hela rapporten för lokalpolisområde Kävlinge från trygghetsmätningen 2020.

För mer information

Burlövs kommun: Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, 040-625 60 00.


Polisen: Anders Nulu, kommunpolis Burlöv.

För att komma i kontakt med kommunpolisen så ringer du 114 14 på torsdagar kl. 13.00–15.00, begär växeln och att du vill bli kopplad till Burlövs kommunpolis

Du kan när som helst också lämna tips via polisen.se och på telefon 114 14. Är det pågående brott eller akuta ärenden så ringer du 112.

Senast uppdaterad: