Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-11-20

Polisens trygghetsmätning 2018

Bill Lundqvist trafikpolisen Kalmar

Årets trygghetsmätning visar att många Burlövsbor är oroliga över att utsättas för brott och att vistas ute på kvällarna, men fler kommuninvånare är också nöjda med polisens agerande. Inga drastiska förändringar mot tidigare år, menar Polisen.

Totalt sett noterar vi att den upplevda otryggheten har försämrats något. Index ökar från 2,44 (2017) till 2,63 i årets mätning för 2018.

Detta trots att en mindre andel svarande i enkäten uppger att de har varit utsatta för brott de senaste 12 månaderna, 1,1% jämfört med 1,9% föregående år.

Ungdomsgäng oroar men tryggheten har ökat

Oron för ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen är fortsatt hög i kommunen, liksom rädslan att råka ut för överfall/misshandel i det egna bostadsområdet och att vistas ensam ute kvällstid. Andelen som uppger sig vara rädda för speciella personer i egna bostadsområdet har dock minskat kraftigt i centrum Arlöv, från 4 till 2. Likaså upplever färre personer rädsla för att åka buss och tåg eller att besöka restaurang, bar eller disco. I Åkarp har fler uppgett att de har avstått besök på restaurang, bar eller disco till följd av en känsla av otrygghet.

Färre narkotikapåverkade personer utomhus

Färre upplever oro för narkotikapåverkade personer. Polisen menar att detta kan bero på att de varit mer synliga i Arlöv än tidigare och att detta har lett till att personer väljer mer undanskymda platser för brukande av narkotika.

Trafikregler respekteras inte - mycket fortkörningar

Men i centrum Arlöv är det en markant ökning av personer som uppger att trafikregler inte respekteras. Oro för trafikstörningar med fortkörningar är en annan fråga som något färre personer har synpunkter på i årets mätning. Bilden stämmer väl överens med Polisens egna observationer.

Oro för inbrott, stöld och skadegörelse har ökat

Undersökningen visar att fler uppger oro för att inbrott i sin bostad eller att deras bil, mc eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse.

 

Den upplevda otryggheten kan ställas mot det faktum att något fler är nöjda med polisens agerande, vilket är positivt. I kommunen uppger 81 % av medborgarna att de inte har varit utsatta för något som helst brott under 2018.

För mer information:

Kontaktperson Burlövs kommun:

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör

Fakta: Lokalpolisområde Kävlinge

Burlövs kommun tillhör lokalpolisområde Kävlinge tillsammans med våra grannkommuner Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Resultatet av polisens trygghetsmätning för området och de fyra kommunerna har presenterats. Undersökningen som belyser många områden som påverkar medborgarens vardag och upplevda trygghet. Mätningen avser 2018 och har gjorts under september och oktober 2018.

Senast uppdaterad:
2018-11-20