Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-04-01

Peab tar över utförardelen inom kommunteknik

blommor i Burlöv

Den 1 april tar Peab över utförardelen inom kommunteknik i Burlövs kommun. Peab kommer ansvara för skötsel av gator, parker, lekplatser med mera i kommunen på uppdrag av kommunen.

Det är Peabs personal och fordon som kommuninvånarna nu kommer möta i vardagen när Peab ansvarar för skötsel och underhåll. Peab etablerar en egen anläggning i kommunen och kommer successivt utveckla verksamheten för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Fordonen som rullar i kommunens olika delar kommer vara Peabs och skyltar kommer visa att de jobbar på uppdrag av Burlövs kommun.


- Peab har sedan tidigare erfarenhet av liknande uppdrag. Vi hälsar Peab välkomna till kommunen och ser fram emot ett gott samarbete, säger tillförordnad gatuchef Johan Sjöberg.


Synpunkter och felanmälningar anmäls som tidigare lättast till Burlövs kommun via Kontakt Burlöv eller per telefon till Medborgarservice.

Senast uppdaterad:
2020-04-01