Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny undersökning visar på ännu bättre företagsklimat i Burlöv

två kvinnor och två män i olika yrken

Foto: mostphotos.com

Svenskt Näringsliv har presenterat den årliga enkätundersökningen bland företagen i Skåne. Burlöv är bland de 11 kommuner som jämfört med förra året har förbättrat sitt resultat och har nu det tredje bästa företagsklimatet i Skåne.

– Vi har under de senaste åren gjort en medveten satsning på näringslivet i vår kommun. Vår målsättning är att det ska vara enkelt att vara företagare här och att det ska vara lätt att komma i kontakt med representanter från Burlövs kommun i olika frågor, säger Lars Johnson (M), kommunstyrelsens ordförande.


Kommundirektör Lars-Åke Ståhl menar att ett bra företagsklimat är en del av kommunens mål inom ramen för attraktiva och tillgängliga Burlöv. Det är också viktigt för alla kommunens verksamheter och för kommunen som en riktigt bra plats att leva, bo och verka i.

Nycklar till gott företagsklimat

Betyget för Burlöv ligger nu på 4,0, en ökning med 0,2, och är ett tecken på att företagsklimatet är gott. Bra myndighetsservice och politiker som är lyhörda för näringslivets behov är nycklar till framgång liksom god service och bra bemötande, enligt Svenskt Näringsliv.

Lotsfunktion och tillväxtresa

Näringslivssamordnare Anna Nilsson:

– Vi vill se våra företag och kommunens näringsliv växa. För att åstadkomma detta är en av satsningarna vi har gjort att inrätta en så kallad lotsfunktion. Det är en intern grupp av specialister inom olika områden som hjälper företagaren och samordnar servicen professionellt runt kommunala frågor. Det rör allt från tillstånd, bygglov och markfrågor till fiberanslutning. En annan satsning som jag vill lyfta är Tillväxtresan – genom innovation & mångfald som är ett flerårigt ESF-projekt som kostnadsfritt har erbjudit ett 20-tal företag stöd och kompetensutveckling för att utveckla såväl medarbetare som organisationer. Projektet är slutfört och vi har sett mycket positiva resultat med ökad kompetens inom områden som digitalisering, ledarskap och marknadsföring.

Senast uppdaterad: