Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-24

Nytt rökförbud från 1 juli

cigarett i ett förbudsmärke

Från den 1 juli 2019 utökas rökförbudet. Rökförbudet omfattar rökning av tobak samt andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter, vattenpipor och annat som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. 

Från 1 juli är rökning förbjuden 

  • på uteserveringar, 
  • vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, 
  • i områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, 
  • på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, och 
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Ansvar för att upprätthålla rökförbudet

Det är du som verksamhetsutövare, ägare eller på annan grund disponerar en yta eller utrymme som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på din uteservering.

Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.

 

Det är kommunen som utövar tillsyn över de rökfria miljöerna.

Senast uppdaterad:
2019-06-24