Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny socialchef i Burlövs kommun

Händer som håller i varandra

Maria Z-B Popoola, som idag arbetar i Malmö stad, har utsetts till ny socialchef i Burlövs kommun.

Kommundirektören har efter samråd med kommunstyrelsen beslutat att Maria Z-B Popoola erbjuds uppdraget som förvaltningschef då nuvarande chef för socialförvaltningen, Lars Wästberg, kommer att gå i pension under våren 2021.


Socialförvaltningen är Burlövs näst största förvaltning med ca 450 medarbetare. Under hösten pågår en omorganisation som börjar gälla den 1 januari 2021 med två verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.


- Vi är självklart glada att Maria Z-B Popoola med sin mångåriga erfarenhet från socialtjänsten och dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet har valt Burlövs kommun som sin nya arbetsgivare. Vi ser fram emot att hon med sin kompetens och sitt engagemang bidrar till Burlövs samlade utveckling säger Lars-Åke Ståhl, kommundirektör i Burlöv.


Maria Z-B Popoola ser fram emot rollen som förvaltningschef i Burlöv.


- Utvecklingen och framåtandan i Burlöv med de stora satsningar som görs inom individ- och familjeomsorgen liksom vård och omsorg för att ge ett samlat stöd till medborgarna är inspirerande. Som ny förvaltningschef känns det mycket positivt att få vara med och påverka framtiden inom dessa för medborgarna så viktiga områden, menar Maria Z-B Popoola.


Maria Z-B Popoola kommer att tillträda sin nya tjänst 2021-05-03.


Senast uppdaterad: