Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-11-14

Ny belysning är på gång

Lommavägen mot centrum

Lommavägen mot centrum

Höstmörkret gör sig nu påmint och många har reagerat på att det är mörkt vid Lommavägen mellan viadukten och Kal P Dals gata.

Uppdatering 2018-11-16

En tillfällig och provisorisk belysning har monterats på den aktuella sträckan.
Detta förbättrar situationen något.

Vi har fortsatt kontakt med Trafikverket, som är övergripande ansvariga för att färdigställa efter broarbetet.

Ny belysning är på gång

Burlövs kommun har fått information från Trafikverket att ny belysning ska sättas upp på sträckan från den nya järnvägsbron till Kal P Dals gata. Den nya gatan är alltså inte helt färdigställd efter broarbetet men Trafikverket ska nu se till att belysning kommer på plats. Arbetet är beräknat att vara klart under vecka 46, det vill säga senast den 18 november.

 

Tänk gärna själv på att ha reflex på dig nu om du är utomhus för att andra trafikanter ska se dig i höstmörkret!

Senast uppdaterad:
2018-12-05