Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-24

Nya namn i Burlövs kommun

Visualisering över Stationstorget vid Burlöv C

I Burlövs kommun pågår just nu många projekt som innebär att nya namn behöver ges till exempelvis gator, torg, kvarter och byggnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut om nya namn för platser vid Burlöv C, den nya dragningen av Sockervägen i Åkarp samt för en ny skola i Åkarp.

Namnförslagen har tidigare varit på samråd och den 23 oktober 2019 antog kommunstyrelsens arbetsutskott:


  • att omdragningen av Sockervägen fortsatt ska heta Sockervägen
  • att följande namn ges vid Burlöv C: Tågarps plats, Stationstorget, Hannatorget, Axel Sjödins gata, Rekordgatan, Kvarter Kundmagneten och Kvarter Mötesplatsen
  • att den planerade nya skolan i Åkarp får namnet Östragårdskolan.

Senast uppdaterad:
2020-02-26