Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-12-19

Nu är det dags att välja skola inför förskoleklass!

Senast den 15 februari 2019 måste du välja vilken skola ditt barn ska börja på till hösten. Skolvalsblanketter, information om skolvalet samt inbjudan till informationsmöten kommer att skickas hem till alla vårdnadshavare som har barn födda 2013 under vecka 2 2019.

Informationsmötena kommer att vara vecka 3 och 4 på kvällstid.

Vi har sex skolor i kommunen du kan välja mellan. Humlemadskolan, Svenshögskolan och Tågarpskolan i Arlöv samt Dalslundskolan F-3, Svanetorpskolan och Södervångskolan i Åkarp.

Vår ambition är att alla ska få den skola som önskas. Skolplaceringen sker utifrån följande kriterier:


  1. Rätten till en skola nära hemmet*
  2. Vårdnadshavares önskemål
  3. Syskonförtur när eleven har syskon på samma skolenhet
  4. Relativ närhet


Du som vårdnadshavare ska önska och rangordna tre skolor som du kan tänka dig att ditt barn ska gå på. Om du inte gör något val kommer eleven att prövas mot den närmsta skolan i förhållande till folkbokföringsadressen och därefter mot den näst närmsta osv.


Du kan läsa mer om skolvalet härPDF


*En skola nära hemmet är i Burlövs kommun en skola som ligger högst tre km från hemmet Man kan ha flera skolor som ligger nära hemmet. Om det är mer än tre km till närmaste skola kommer kommunen att erbjuda en plats på den skola där skolskjuts finns.

Senast uppdaterad:
2019-07-29