Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Nästan 30 lokala företagare vill leverera Burlövs kommuns julgåva

Två händer håller i ett paket med röd rosett

Kommunstyrelsen har beslutat att ge ett digitalt presentkort i julgåva till kommunens drygt 1600 medarbetare. Presentkorten går endast att använda hos lokala företag i Burlöv. För att minska trängseln i handeln kommer presentkortet kunna användas under hela 2021.

Året börjar gå mot sitt slut och vi är alla varse om att 2020 inte är ett vanligt år.

Pandemin slår hårt mot det lokala näringslivet

– Det är tuffa tider för de flesta av oss, både våra företag och våra familjer är drabbade. Tyvärr är det så att många av de åtgärder som införs för att motverka smittspridning slår hårt mot det lokala näringslivet – och i förlängningen vårt välstånd och vår välfärd, säger näringslivssamordnare Anna Nilsson.

Uppmuntra anställda och samtidigt stötta näringsidkare

Burlövs kommun tar inspiration från Eslöv och väljer att aktivt stötta både det lokala näringslivet och samtidigt uppmuntrar sina anställda genom en digital julgåva för att tacka och visa sin stolthet över hur organisationen har slutit upp och tillsammans hanterar den dagliga verksamheten, trots alla utmaningar som pandemin medfört.

 

– Vi hörde att Eslöv hade ett välfungerande digitalt koncept som vi valde att kopiera, fick till en e-tjänst och kunde därför snabbt gå ut med en intresseanmälan till våra företag som fanns med i näringslivsregistret, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M). Vi har bara mötts av positiva kommentarer och det är värdefullt att vi på detta sätt kan glädja både våra kollegor och våra företagare i kommunen, avslutar Lars.

Senast uppdaterad: