Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Miljötaxan blir oförändrad i Burlöv

närbild av skrivbordsarbete

Miljö- och byggnämnden menar att genom att inte höja avgifterna för företagen i kommunen bidrar den något för underlätta under den svåra tid som många företag går igenom till följd av pandemin.

Nämnden vill med beslutet stötta näringlivet

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 23 februari beslutades det att inte höja taxorna för bland annat verksamhet enligt Miljöbalken samt livsmedel- och foderlagstiftning. Nämnden beslutade att med tanke på pandemins effekter på företagandet avstå från att höja taxorna i år för att underlätta något för företagen i kommunen.

Avstår indexuppräkning

Den föreslagna höjningen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för 2021 var 1,8%. I Burlöv kommer taxan efter nämndens beslut dock att vara oförändrad. Samma taxa som för 2020 gäller även för 2021.

Nämndens ordförande kommenterar

Lisa Fritzin (L), miljö- och byggnämndens ordförande, är nöjd med att ha fått en majoritet i nämnden för att kunna göra detta för kommunens företagare:

- Hela kommunen vinner på att vi har ett gott klimat för näringslivet. För oss politiker var det viktigt att markera att vi vet att företagarna har det tufft just nu, att vi tar ställning och avstår från att indexuppräkna miljötillsynstaxan för företagens skull.

För mer information - Kontaktperson:

Lisa Fritzin
Ordförande miljö- och byggnämnden

Tel: 070-975 42 46

Senast uppdaterad: