Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-12-11

Lekplatser förnyas

Skissbild Tågarpsstigen

Kommunteknik förnyar lekplatserna i kommunen. Lekplatsen på Tågarpsstigen i Arlöv är bland de första som får nya lekredskap.

Tågtema för lekplatsen nära Burlövs blivande pendlarstation

För lekplatsen på Tågarpsstigen blir det en spännande och rolig äventyrsplats med tåginspirerade klätterredskap. Lekplatsen förväntas blir klar till årsskiftet.

Lekplatsen vid Borggatan i Arlöv förnyas också

Denna lekplats får ett blomstertema med roliga klätterredskap, härliga trampoliner med mera, och beräknas bli klar under första kvartalet 2019.

skissbild Borggatans lekplats

Lekplatsen Östragård i Åkarp tillgänglighetsanpassas

Vid Östragård pågår arbete med att tillgängligshetsanpassa lekplatsen. Materialet under gungorna kommer att bytas ut och en sarg ska tas bort så funktionshindrade lätt kan ta sig till lekredskapen. Lekplatsen förnyas även med en ny sandlåda med ett bakbord. Även denna lekplats beräknas blir klar kring årsskiftet.

Senast uppdaterad:
2018-12-11