Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-05

Lekplats Borggatan, slutbesiktning genomförd

lekplats

Den nya lekplatsen vid Borggatan är nästan klar. Lekplatsen har slutbesiktigats den 5 juni. I väntan på resultatet från besiktningen, som troligen kommer nästa vecka, kommer lekplatsen vara stängd.

Godkänd slutbesiktning är nödvändig innan staket tas bort.

När en lekplats har renoverats eller byggts måste den slutbesiktas för att kommunen ska säkerställa att ingen person kan skadas vid användandet och att lekplatsen uppfyller gällande regler och föreskrifter.

 

Vi ber barn och vuxna att respektera avspärrningen tills den är borttagen.

Senast uppdaterad:
2019-06-05