Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kultur- och fritid öppnar upp verksamheter något

Löparbana vid Burlövshallen

Regeringen har gett nya direktiv som gör att Burlövs kommun i viss mån kan öppna upp verksamheterna.

Burlövsbadet

Badet öppnas upp för föreningsverksamhet för barn födda 2005 och senare så fort det är möjligt, men senast den 1 februari. Vi måste säkerställa att schema för personalen och föreningarna är smittsäkert och fungerar utifrån att inte för många är i omklädningsrum och entréer samtidigt. Separat plan utifrån Pandemilagen har tagits fram på maxantal.

Burlövs anläggningar för fritidsverksamhet

Dessa öppnas upp för föreningsverksamhet för barn födda 2005 och senare. Föreningarna är skyldiga att följa restriktionerna från sina förbund gällande Covid-19 och ombeds att så långt det är möjligt byta om hemma samt tänka på avstånd.

Ung i Burlöv

Verksamheten för kommunens ungdomar öppnar upp idrottshallen för högstadiet på fredagar och studion på Pangea för ett begränsat antal besökare samtidigt. Tre gruppverkamheter startas upp igen med max 8 personer inklusive ledare. Dessa är odlingsverksamhet utomhus, biblioteksgrupp, träningsgrupp utomhus. Arbetet med den med den digitala fritidsgården fortsätter.

Biblioteket

Biblioteken i Arlöv och Åkarp behåller de öppettider och den service som finns nu gällande tryckta böcker samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla digitala mötesplatser. Popup verksamhet till föreningar som har verksamhet till barn födda 2005 senare kommer att starta. Vi noterar att boklån får målgruppen sjunkit under pandemin och vill gärna se en ökning igen! Biblioteksrummet är öppet för bokade besök från förskolor och skolor.

Kulturskolan och övrig kulturverksamhet

Successiv öppning sker för individuell undervisning i Kulturskolan för barn i låg- och mellanstadiet som har behov och där det är möjligt ur schema respektive smittskyddssynpunkt. Tanken är att personalen arbetar en dag på plats och en dag hemma. Lekutställningen öppnar 12.00-16.00 för grupper från skolor och förskolor .

Senast uppdaterad: