Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-12-13

Kronetorpsvägen i Arlöv stängs i januari

väg som går under järnväg där lila tåg rusar fram

Vanlig biltrafik leds om via E6/Västkustvägen-Lommavägen-Lundavägen. Tung trafik kommer hänvisas till trafikplats Kronetorp, E22, Inre ringvägen och Västkustvägen/E6. Tänk på att Kronetorpsvägen också är stängd för gång-/cykeltrafik. Gående och cyklister hänvisas till tunneln vid Burlövs station.

Trafiken på Kronetorpsvägen i Arlöv är sedan november begränsad till ett körfält under järnvägsbron. 15 januari stängs Kronetorpsvägen helt för att Trafikverket ska kunna bygga färdig valvet på den nya järnvägsbron.

Trafikverket arbetar i skrivande stund med det norra brostödet för den nya bron. De flyttar också en del ledningar som ligger i marken vid bron. Efter nyår är det dags att börja arbeta med brovalvet, själva överbyggnaden. Därför måste båda körfälten stängas för att Trafikverket ska kunna arbeta säkert. Vägen stängs mellan rondellen vid Företagsvägen och infarten till Burlöv Center. Kronetorpsvägen öppnas preliminärt i juni nästa år.

Inget brostöd mellan körfälten

Den nya järnvägsbron kommer inte att ha något brostöd mellan körfälten, brovalvet måste därför vara extra kraftigt. Det innebär att vägen under bron också behöver sänkas för att få fri höjd för all trafik i framtiden.

Trafiken leds om

Skyltar som talar om att vägen stängs sätter vi upp i god tid innan avstängningen, och skyltar kommer visa omledningsvägar för bilar, tung trafik och cykel till Burlövsbadet, Burlöv Center och Arlövs Industriby.

Ny brodel byggs 2020/2021

Järnvägsbron som nu byggs över Kronetorpsvägen är till för de två nya spåren som ska byggas genom Arlöv. De tas i drift i augusti 2020. Då kommer de gamla spåren och den gamla järnvägsbron att rivas. Därefter börjar vi bygga två nya spår och ytterligare en järnvägsbro så att det blir sammanlagt fyra spår. Kronetorpsvägen kommer att behöva stängas ytterligare en gång, troligen hösten/vintern 2020/2021.

Senast uppdaterad:
2018-12-13