Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-21

Kronetorpsvägen i Arlöv öppnas i april

Bygget av den nya järnvägsbron över Kronetorpsvägen i Arlöv från ovan

Trafikverket meddelar att arbetet med järnvägsbron över Kronetorpsvägen har gått över förväntan. Brovalvet göts för några veckor sedan och Trafikverket räknar med att kunna öppna vägen för trafik i början av april, preliminärt under vecka 15.

Trafikverket började bygga bron över Kronetorpsvägen förra sommaren. Först byggdes det södra brofästet och arbetet med det norra brofästet startade senare under hösten. Samtidigt lades olika ledningar om, som låg i marken vid bron.

Efter årsskiftet började Trafikverket arbeta med brovalvet och för att kunna arbeta effektivt och säkert stängdes Kronetorpsvägen av helt. Nu är brovalvet färdiggjutet och byggnadsställningarna är borta men det återstår en del arbeten med ledningar och vägbanan. Eftersom den nya bron har en mer kraftig konstruktion måste vägen sänkas under bron.

Dubbelriktad trafik

De återstående arbetena kommer att göras i etapper vilket innebär att ett körfält kan öppnas för dubbelriktad trafik. Trafiken under bron kommer alltså att vara något begränsad. Och det kommer fortfarande inte vara tillåtet att gå eller cykla på Kronetorpsvägen under bron.

Senast uppdaterad:
2019-03-21