Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-05

Kronetorpsvägen i Arlöv öppnas för cykeltrafik

nylagd cykelbana bredvid gata som trafikeras av ensam röd bil

Kronetorpsvägen Foto: Trafikverket

Trafikverket meddelar att den första delen av nya järnvägsbron över Kronetorpsvägen i Arlöv är klar och att alla körfält under bron öppnas. Det innebär även att gående och cyklister kan passera under den nya järnvägsbron.

Järnvägsbron över Kronetorpsvägen byggs om för att få plats med fyra spår. Järnvägsbron byggs i två delar. Den första brodelen är färdig och trafiken kommer inte längre att påverkas av bygget. Den stora skillnaden är att det nu också är möjligt för cyklister och gående att passera under bron.

Nästa brodel byggs 2020

I augusti nästa sommar flyttas tågtrafiken över till den nya brodelen. Då kan också arbetet med den andra brodelen påbörjas. Till en början ska den nuvarande bron rivas och därefter kan den nya brodelen byggas. Under rivningen och brobygget kommer trafiken på Kronetorpsvägen återigen att påverkas. Sannolikt kommer vägen att stängas helt under en tid. Arbetet påbörjas preliminärt hösten 2020.

Nya bron utan brostöd

Nya järnvägsbron över Kronetorpsvägen skiljer sig på en viktig punkt jämfört med den gamla. De nya broarna kommer inte att ha ett brostöd i mitten av vägbanan. Det innebär en större yta under bron att planera för fordonstrafik och en säkrare gång- och cykeltrafik.

Senast uppdaterad:
2019-09-05