Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kontroll av barnomsorgsavgift

kvinnor i röda jackor med texten Burlövs kommun på ryggarna, som är vända mot kameran

Under 2021 kommer Burlövs kommun att kontrollera de inkomstuppgifter som du med barn inom barnomsorgen lämnade 2019.

Jämförelse med Skatteverket

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2019 enligt Skatteverkets register och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har lämnat för 2019 och som finns registrerad hos oss.


Om det visar sig att din inlämnade inkomstuppgift varit högre eller lägre än den faktiska avgiften kommer kommunen i efterhand att fakturera eller betala tillbaka barnomsorgsavgift.


Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för ditt hushåll blir korrekt. Med familjeförhållande menas vilka personer som har ett gemensamt hushåll.

Återbetalningar och efterfaktureringar för år 2019 kommer att påbörjas under hösten 2021 men inte för alla vårdnadshavare samtidigt. De vårdnadshavare som blir berörda av återbetalning eller efterfakturering kommer i samband med detta att få mer information.


Kontrollen kommer fortsättningsvis att genomföras varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt; alla ska betala rätt avgift.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha mer information mejla till: avgiftskontroll@burlov.se

Senast uppdaterad: