Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kommunstyrelsen stödjer näringslivet i Burlöv genom gåva till medarbetarna

Christmas and New Year background with presents and decorations for Christmas tree. Holiday background with stars confetti and light bulbs. Place for text.

Kommunstyrelsen har vid ett möte den 30 november fattat beslut om att uppmärksamma medarbetarnas goda insatser under 2020 och ge en gåva i form av digitala presentkort för att stödja kommunens lokala butiker och företagare.

Ett år få kunde förutspå

År 2020 är ett exceptionellt år för världen, för vårt land och även för Burlövs kommun. Kommunstyrelsen vill därför uppmärksamma alla medarbetare så här i slutet av ett ansträngande år. Kommunstyrelsen är stolt över hur medarbetarna i Burlövs kommun har slutit upp och tillsammans hanterar den dagliga verksamheten, trots alla utmaningar som pandemin medför.

Näringslivets utmaningar

Hos Burlövs företagare och näringsliv har året givetvis också varit en tuff utmaning för många branscher. Handeln är en av dem. Kommunen vill med gåvan därför ge sitt stöd till kommunens butiker och handlare genom att ge möjlighet för att medarbetarna att göra lokala inköp.

Digitala presentkort

Medarbetarna i Burlöv kommer att få digitala presentkort som tack för goda insatser under året. Presentkorten kommer att kunna utnyttjas under hela 2021 för inköp hos flera butiker och företag i kommunen som har anmält sitt intresse. Arbetet pågår med att förbereda digital hantering och utskick till alla medarbetare före jul.


- Det känns värdefullt att vi på detta sätt kan ge glädje både åt våra medarbetare och åt våra företagare i kommunen, menar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M).

Senast uppdaterad: