Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-10-16

Kommunfullmäktige valde nytt presidium

Ordförandeklubba av trä ovanpå en bok

Under kommunfullmäktiges möte på måndagen den 15 oktober valde man nytt presidium inför den kommande mandatperioden. Till ordförande valdes Fredrik Jörgensen (C), till förste vice ordförande valdes Leif Westin (M) och till andre vice ordförande valdes Christer Swahn (SD).

Även en valberedning tillsattes som ska arbeta med fördelningen av posterna till kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Arbetet med vilka politiker som ska sitta i vilken nämnd ska vara klart till årets sista kommunfullmäktigemöte den 17 december.

 

Presidium= ordförandeskap, ledning, styrelse (Svenska Akademins Ordlista)

Senast uppdaterad:
2018-10-16