Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Inspektionen för Vård och Omsorg granskar Burlöv, som en av 55 kommuner

trappa som leder upp till ingången till kommunhuset

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utfört en tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende som drivs av Burlövs kommun. I tillsynen har IVO granskat om det funnits förutsättningar för att ge god vård till dessa personer.

– Socialförvaltningen har tagit emot rapporten från Inspektionen för Vård och Omsorg och håller på att analysera den. Vi kommer att sammanställa våra synpunkter och sedan lyfta dessa på socialnämndens nästa sammanträde, säger socialchef Lars Wästberg.

 

Senast den 15 mars ska socialnämnden meddela IVO hur man ställer sig till rapporten.

Senast uppdaterad: