Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-04-05

Höga hastigheter och trafiksäkerhet

väg med digital hastighetsmätare

Kommunen ansvarar för att trafikmiljön ska vara så lugn och trygg som möjligt för alla trafikslag men framförallt för oskyddade trafikanter, arbetare på väg, gående och cyklister. Detta arbete bedrivs på många sätt bland annat genom att bygga om gator och vägar, anlägga övergångsställen, bygga fartgupp och genom att aktivt föra en dialog med kommuninvånare. Det är polisens ansvar att övervaka hastigheten och se till att den efterlevs och att bötfälla fartsyndare.

Ett brev, ett samtal eller ett klagomål leder alltid till att trafikingenjören åker ut till platsen och bildar sig en uppfattning om problemet. Trafikingenjören talar med den som klagat och får mer information. Därefter fotodokumenteras platsen. 

Tillbaka på kontoret gör ingenjören en analys av trafiksäkerheten. Analysen kan leda till att den klagande får ett brev om att kommunen har gjort bedömningen att ingen åtgärd behöver vidtas. Eller så visar analysen att tillfälliga fartgupp behöver läggas ut för att se om det får någon effekt. 

Fartgupp

Fartgupp är inte bra för varken bilar, kropp eller miljö men är tyvärr det som oftast ger effekt. När tillfälliga fartgupp har legat på plats i cirka 6 månader så görs en utvärdering. Om trafikingen-
jören bedömer att fartguppen bör bli kvar blir det en fråga för politikerna att
bestluta om.

Digitala hastighetsdisplayer

Under hösten 2018 och våren 2019 har vi börjat använda digitala hastighetsdisplayer för att få ett bättre underlag som visar antal fordon och deras hastigheter. Displayerna registrerar hastigheten både när bilisten kör mot displayen och när bilisten har kört förbi och kör vidare. Resultatet av de registrerade hastigheterna är både skrämmande och glädjande.

Skrämmande resultat

Skrämmande är att den högst uppmätta hastigheten på Gränsvägen i Åkarp är 121 km/h före displayen och 152 km/h efter displayen. På Virvelvägen i Arlöv är den högst uppmätta hastigheten 113 km/h före displayen och 133 km/h efter displayen. På Dalslundsvägen ser vi en annan trend. Där är hastigheten fram till displayen högre än hastigheten efter displayen, möjligen som ett resultat av de trafiköar som satts upp på Dalslundsvägen. Högst uppmätt hastighet före displayen på Dalslundsvägen är 116 km/h och efter displayen 62 km/h.

Glädjande resultat

Glädjande är att under en mätperiod med 72 200 passerande fordon på Gränsvägen så är det nästan hälften, 49 %, som trots allt håller gällande hastighet och ligger inom spannet 31–40 km/h och hela 79 % som ligger inom spannet 31–50 km/h.

Låt oss tillsammans ta ansvar för vår trafikmiljö! Visa hänsyn till oskyddade trafikanter och arbetare som utför arbete i trafikmiljön. Håll avstånd, titta på hastighetsmätaren då och då. Kom ihåg att dagens moderna bilar är så bekväma att vi ibland inte märker hur fort vi kör.

 

Artikeln är från senaste numret av Burlövstidningen. Alla Burlövsbor får hem tidningen i brevlådan, men du kan också läsa den digitalt på: www.burlov.se/bt

Senast uppdaterad:
2019-04-05