Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-04-22

Granskning av Detaljplan för Sunnanå 5:16 m fl, Sunnanå-Korshög

Illustration av ny logistikbyggnad i Sunnanå-Korshög

Detaljplan för Sunnanå 5:16 m fl, Sunnanå-Korshög ligger i södra delen av Burlövs kommun i anslutning till trafikplats Sunnanå. Förslaget finns utställt för granskning från och med den 22 april till och med den 22 maj.

Planförslaget innefattar

  • Område för verksamheter som lager och logistik.
  • Skydd i form av planteringar för att minska störning mot omgivningen.
  • Allmän platsmark, gata för angöring till området.

 

Granskning

Förslaget finns utställt för gransknign från och med den 22 april 2020 till och med den 22 maj 2020.

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 22 maj 2020.

Senast uppdaterad:
2020-04-22