Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-12-18

Första spadtaget för nya Burlövsbadet

Tre personer i gula kläder med reflexer tar ett gemensamt spadtag i grushög. I bakgrunden strandflaggor med Burlövs kommuns respektive NCC:s loggor.

Första spadtaget för nya Burlövsbadet. NCC:s affärschef Magnus Jarebrant, kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M) och utbildnings- och kulturnämndens ordförande Amelie Gustafsson (M).

Onsdagen den 18 december togs det formella spadtaget för det nya Burlövsbadet. NCC är entreprenör och de har stor erfarenhet från uppförande av bad- och simhallar. Nya Burlövsbadet är ett partneringsamarbete mellan NCC och Burlövs kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M), framhöll vid spadtaget vilken betydelse det nya badet kommer att få för Kronetorpsområdet som nu växer fram i Burlöv.

Vårt nya bad blir en av de största kommunala investeringarna för framtiden och är en mycket viktig pusselbit i den fantastiska expansion som nu pågår kring Burlöv centralstation, Burlöv Center, kvarteret Hanna och Kronetorpsområdet i och med fyrspårsutbyggnaden. Vi ser bokstavligen det nya Burlöv växa fram med sikte mot 2040, säger Lars Johnson.


NCC som har etablerat sig i området bredvid nuvarande badet ser fram emot att få uppföra ännu ett bad i regionen.

Det är roligt att vi nu är igång med bygget av det nya badet i Burlöv. NCC har byggt många bad- och simanläggningar i Sverige, i Skåne bland annat Ystad badhus, Sjöbo simanläggning och Hylliebadet. Genom att dela erfarenheter mellan projekten kan vi utveckla och bygga badanläggningar på ett miljömässigt och tekniskt hållbart sätt, vilket kommer att komma både Burlövs kommun och badets besökare till godo, säger Magnus Jarebrant, affärschef NCC.

Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Amelie Gustafsson (M), talade om vad Burlövs nya anläggning kommer att betyda för närområdet och kommunens barn, ungdomar och vuxna i Burlöv.

Vi hoppas att det nya badet blir en levande mötesplats för alla kommuninvånare. Det kommer att bli en funktionell tränings- och simanläggning med bland annat 50-metersbassäng och gym. Det ska upplevas enkelt av såväl kommuninvånare som boende i andra kommuner att besöka badet, säger Amelie Gustafsson

Det nya badet beräknas stå klart våren 2022.

Senast uppdaterad:
2019-12-18