Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-02-07

Fler nya hastigheter på vägarna

vägskylt med gående barn och texten Skola

Tekniska utskottet beslutade den 13 december 2018 att vissa gator ska ha 60 km/h och att det i Burlövs kommun ska vara 30 km/h vid skolor och förskolor. Att det blir 30 km/h även vid förskolor är ett steg längre än många andra kommuner går.

Skyltar håller på att sättas upp

Att gå från beslut till genomförande är ett arbete som tar lite tid. Skyltar och stolpar ska köpas in, stolpar ska sättas upp där så behövs och sen ska de gamla skyltarna monteras ner, sorteras och lämnas till återvinning och sist ska de nya skyltarna på plats.

Nya hastigheter gäller först när skylten är uppe

De nya hastigheterna gäller från 1 mars på papperet men själva hastighetsändringen gäller först när nya skyltar är på plats och detta kan ta lite tid delvis beroende på om vi får mer vinter (då måste vinterväghållningen prioriteras). Det är kommuntekniks ambition att omskyltningen ska vara klar i april månad 2019.

Anpassa hastigheten efter rådande förhållanden

Hastigheten på våra vägar engagerar många kommuninvånare. Även om en väg har 40 km/h som högsta tillåtna hastighet så finns det tillfällen då det är lämpligt att köra med en lägre hastighet. Som bilist ska man anpassa hastigheten till rådande förhållanden som sikt, mörker, regn, halka, cyklister med mera. Vi måste tillsammans hjälpas åt att visa hänsyn, oavsett vilken hastighet som står på skylten.

Ändrad hastighet i vissa områden

En del bostadsområden i Burlövs kommun har haft 30 km/h men tekniska utskottet har beslutat att vi ska hålla en konsekvent linje i kommunen – 30 km/h vid skolor och förskolor, 40 km/h i övriga kommunen, 60 km/h på vissa enstaka vägar som är utformade för högre hastigheter.

Har du frågor om hastigheterna så är du välkommen att ställa din fråga på:
www.burlov.se/tyckomburlovlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2019-02-07