Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-04-11

Fint resultat i ny undersökning av företagsklimatet

Skylt med namnet: Företagsvägen. En byggnad i bakgrunden, även nedre delen av en grönskande trädkrona. Även skyltsamling med olika företag.

Ännu en undersökning visar på att företagsklimatet är gott i Burlövs kommun. Med en 20:e plats där Nöjd-Kund-Index (NKI) blev 79, står Burlöv ut som en av de bättre kommunerna i landet när det kommer till företagsklimat.

Under hösten presenterade organisationen Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga undersökning av företagsklimatet där Burlöv presterade sin bästa placering hittills. Kommunen blev rankade som nummer 17 av Sveriges 290 kommuner. Nu har resultatet av en annan undersökning av kommunernas företagsklimat presenterats. Den här gången är det Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och deras undersökning heter Öppna jämförelser: företagsklimat 2018. Även i den undersökningen får Burlövs kommun ett bra resultat.

Företagare betygsätter kommunernas service

Öppna jämförelser: företagsklimat 2018 är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden.

 

Miljö- och byggchef Ingegerd Andersson tror att en del av framgången beror på att många är många nyanställda på avdelningen:

Eftersom det är så många nya har vi också fått en genomlysning och ett ifrågasättande av vad som görs och hur det görs från gruppen själv som jag tror varit nyttig.

Burlövs företagsklimat ska bli ännu bättre

Sedan tidigare är det också klart att Burlövs kommun deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 2019. Målet med att vara med i det nationella programmet är att skapa genomgripande förändringar och förbättringar just för det lokala företagsklimatet. Anna Nilsson arbetar som näringslivssamordnare i Burlöv:

Det är väldigt roligt att de företag som kommer i kontakt med oss upplever att vi har en snabb och bra service! Det är viktiga frågor för oss, och företagsklimatet är en prioriterad fråga i Burlövs kommun.

Senast uppdaterad:
2019-04-11