Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-11-09

Engagerade ungdomar träffade Människan bakom uniformen

Några ungdomar poserar framför Medborgarhuset

Människan bakom uniformen heter ett projekt som startade i kommunen tidigare i höstas. Det går ut på att låta ungdomar träffa personer som arbetar i uniformerade yrken under avslappnade former för att skapa större förståelse för deras yrke. Samtidigt får människorna bakom uniformen lära känna ungdomarna bakom kepsen.

Idén till projektet kommer ursprungligen från Göteborg för några år sedan, där det under en tidsperiod var mycket problem med stenkastning mot uniformerad personal, bilbränder och upplopp. I Burlöv startade projektet i början av september i samarbete med bland annat Räddningstjänsten Syd, Polisen, larmcentralen och ambulanspersonal, socialen, ett vaktbolag som är verksamt inom kommunen och kommunens ungdomsgrupp. 11 deltagare av 35 sökande blev utvalda genom intervjuer. De ungdomar som var mest engagerade på intervjuerna fick vara med i projektet.

Studiebesök på uniformerade arbetsplatser

Vid totalt tio olika tillfällen träffas gruppen för att bland annat göra olika studiebesök. Till exempel har de besökt larmcentralen i Malmö. Där fick ungdomarna en förståelse för hur många samtal som kommer in till larmcentralen varje dag och hur personalen som arbetar där måste prioritera. Då blir det också lättare att acceptera att det kanske tar tid när man ringer till 112 eftersom det finns andra ärenden som just nu är viktigare. Vid ett annat tillfälle besökte de Räddningstjänsten i Hyllie. Där fick ungdomarna bland annat utbildning i att släcka mindre bränder. De har också besökt Samariten AB där de fick lära sig att göra hjärt- och lungräddning, de har besökt polisen i Kävlinge, ett vaktbolag, socialen och vid ett tillfälle gjorde de studiebesök vid en arrangerad trafikolycka. Vid alla studiebesök har ungdomarna blivit involverade och fått prova på verksamheten.

Obligatoriskt studiebesök på Backaplan i Göteborg

En obligatorisk del i projektet Människan bakom uniformen är att man gör ett studiebesök på Backaplan i Göteborg. I slutet av oktober 1998 omkom 63 ungdomar och många skadades vid en brand i en festlokal vid just Backaplan.

En liten eld kan snabbt växa till något större. Det är viktigt att se faran och inte tänka att det här bara är på skoj. Konsekvenserna kan bli fruktansvärda. Katastrofen i Göteborg började också i liten skala men eskalerade snabbt, säger projektledare Faton Elioti

– Det var ett känsloladdat besök, säger Faton. Samtidigt som det är en viktig läxa, att det kan gå så illa, säger han.

MBU-ambassadör

Efter att ungdomarna har gått igenom utbildningen kan de som är intresserade söka till något som kallas för MBU-ambassadör. Som ambassadör representerar man projektet Människan bakom uniformen gentemot vänner, bekanta och övriga ungdomar i samhället. MBU-ambasadörer ska även nätverka med andra ambassadörer från andra orter i landet för att utbyta erfarenheter med varandra. Erfarenheter som de sedan kan använda sig av för att sprida kunskapen om vad de har lärt sig till sin omgivning.

Fakta: Människan Bakom Uniformen

Människan bakom uniformen (MBU) är en verksamhet där ungdomar får möjligheten att lära känna personer som arbetar inom till exempel polis, räddningstjänst och vaktbolag. Uniformsbärarna får i sin tur lära känna ungdomarna under kepsen. MBU startade i Östra Göteborg och finns nu i flera stadsdelar i Göteborg och i andra städer i Sverige.

Senast uppdaterad:
2018-11-09