Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Eldningsförbudet upphävt i Burlövs kommun

en tänd utegrill med grillkol

Burlövs kommun beslutade den 17 juni om eldningsförbud i kommunen. Med anledning av sjunkande temperaturer i kombination med en ökad mängd nederbörd bedöms brandrisken i skog och mark minska och inte längre som stor. Därför upphävs nu eldningsförbudet.

Beslutet baseras på Räddningstjänsten Syds brandriskprognos utfärdad den 1 juli 2021. Beslutet gäller från och med 1 juli 2021 i Burlövs kommun.

Senast uppdaterad: