Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Digital dialog om nya Kronetorpskolan

Illustration över Kronetorpsområdet

Politiker, tjänstepersoner, elever och arkitekter arbetar tillsammans för att ta fram en av kommunens framtida skolor. Vi vill också involvera Burlövs medborgare i arbetet. Kronetorpskolan kommer att byggas på nya Kronetorpsområdet, bli en F-6 skola med inkluderad särskola och rymma totalt 600 elever.

Du som medborgare får vara med i processen!

I detta arbete önskar vi även dina funderingar, tankar och åsikter. Vi ska tillsammans forma en ny skola som lever upp till vår vision för Kronetorpskolan!

Kronetorpskolan - en del av vårt framtida Burlöv

Burlöv är en kommun på tillväxt. Kronetorpstaden blir en ny stadsdel och kommer att bygga ihop de två kommundelarna Arlöv och Åkarp och skapa möjligheten att bygga en ny skola och mötesplats för utbildning, kultur och fritid. Kronetorpstadens nya skola ska inspirera omvärlden som framtidens samhällsbygge.
– En skola att vara stolt över!

Delar av vår vision för Kronetorpskolan

Verksamheten ska baseras på vetenskaplig grund och vara organiserad utifrån kollektiv intelligens. Den nya Kronetorpskolan ska inbjuda och stimulera till rörelse, såväl inne som ute och vara en skola som väcker nyfikenhet och lust. Det ska finnas innovativa rum för kreativ undervisning och nya typer av lärmiljöer.
– En skola för alla sinnen!

Dina synpunkter är viktiga och välkomna!

Är du som medborgare i Burlöv intresserad av att delta i en digital medborgardialog kring vår nya skola? Anmäl dig digitalt senast den 16 november kl 20.00!

När: Den 17 november 2020
Tid: kl 17.30-18.30

Från Burlövs kommun deltar:

Lars Johnson, kommunstyrelsens ordförande

Amelie Gustavsson, ordförande utbildnings- och kulturnämnden

Mats Jönsson, förvaltningschef utbildnings- och kulturförvaltningen

Elin Tängermyr, tillväxtchef

Charlotte Kristensson, arkitekt Fojab

Länk skickas till din e-post

Du kommer någon timme innan sändningen startar få en länk till den e-postadress som du anger vid anmälan. Under sändningen kommer du ha möjlighet att via skrift ställa frågor och komma med synpunkter.

Väl mött!

Senast uppdaterad: