Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för Tågarp 21:37 m.fl., Kvarteret Hanna är antagen

Detaljplanen för Kvarteret Hanna vid Burlövs station har antagits efter beslut i kommunfullmäktige den 14 december.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder, kontor och centrumverksamhet inom fastigheterna Tågarp 21:37 m.fl., vid pendlarstationen Burlövs stations direkta närhet. Området är en viktig nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs kommun med goda förutsättningar för hållbart resande och en hållbar livsstil. Detaljplanen ska därför säkerställa en hög gestaltningsnivå så att det möter kommunens vision om en trivsam och trygg stationsmiljö. Kommunens målsättning är att kv. Hanna ska vara en föregångare i områdets utveckling och vara ledstjärna för ett hållbart stadsbyggande med hög kvalité som bidrar till att sätta tonen för den fortsatta utvecklingen av stationsområdet och Kronetorpstaden.


Bebyggelsen i förslaget består huvudsakligen av bostäder i 4-5 våningar med en uppstickande byggnadskropp på upp till 13 bostadsvåningar. Mot järnvägen föreslås en kontorsdel med centrumverksamheter på upp till 30 meters höjd. Publika verksamheter ska främst finnas i bottenvåningar mot Stationstorget.


Antagandehandlingarna samt mer information finns tillgängligt på Burlövs kommuns webbplats samt på Medborgarhuset i Arlöv. Sista dag för överklagande är den 7 januari 2021. Om inga överklaganden har inkommit innan dess vinner Detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., Kvarteret Hanna laga kraft.

Senast uppdaterad: