Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Delvis undervisning i skolan för årkurs 7 - 8 från den 1 februari

Ungdom i keps

Alla elever i åk 7 och 8 kommer att erbjudas undervisning på skolan under en vecka under perioden 1 till 19 februari. Vårboskolan och Dalslundskolan planerar för hur distansundervisningen
och undervisningen i skolan kommer att ske.

Årskurs 7 och 8 får delvis undervisning i skolan

Besked om när eleverna ska komma till skolan och när de ska ha distansundervisning kommer att ges till vårdnadshavare via systemet V-klass.

Årskurs 9 får undervisning i skolan

Alla elever i årskurs 9 kommer att fortsätta med undervisning i skolan under hela perioden 1-19 februari.


Vi behöver fortsatt hjälp från elever och vårdnadshavare med att eleverna är noggranna med att stanna hemma vid symtom, tvätta händerna ofta och att alla hjälps åt att försöka hålla avstånd.

Lunch

Lunch serveras på skolan för årskurs 9. Elever i årskurs 7 och 8 som har distansundervisning är fortsatt välkomna att hämta kylda lunchpaket under ordinarie lunchtid.

Samlad bedömning om återgång

Vi i förvaltningsledningen har tillsammans med skolornas rektorer gjort en samlad bedömning kring den successiva återgången med stöd av de råd och rekommendationer som Smittskydd Skåne ger.

Mats Jönsson

Förvaltningschef Utbildnings- och kulturförvaltningen


Peter Nyberg
Biträdande förvaltningschef Utbildnings- och kulturförvaltningen

Senast uppdaterad: