Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-11-14

Burlövs kommun skriver avtal med vårdföretag i Japan om kunskapsutbyte

14 uppklädda människor framför ett skrivbord där det finns ett underskrivet avta och Japans och Sveriges flagga.

Burlövs kommun har tecknat ett avtal med vårdföretaget ATOKAI i Hiroshima för att kunna erbjuda personal under två veckor per år att arbeta på äldreboenden i Japan. Målet är att erbjuda kompetensutveckling för både personalen i Hiroshima att arbeta i Burlövs kommun och för vår personal att arbeta i Hiroshima.

En delegation från Burlövs kommun besökte vårdföretaget ATOKAI under vecka 45. Tillsammans skrev man på ett samarbetsavtal som sträcker sig över tre år. Om båda parterna är nöjda efter att de tre åren har gått finns det möjlighet att förlänga avtalet ytterligare.

Harakärrsgården har även haft en inspirationsföreläsning för en stor del av företagets chefer och särskilt utvalda medarbetare.
–Det ni säger är revolutionerande, menar Vd:n för ATOKAI, Kiyoko Yokoyamas. Hon var mycket nöjd med föredraget.

Med på resan var kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M), socialnämndens ordförande Sara Vestering (M), socialchef Lars Wästberg och och tre anställda på äldre- och demensboendet Harakärrsgården i Åkarp: Eva Wörlén, Sanja Beres-Panic och Jorge Almendariz Villca.

Senast uppdaterad:
2019-11-14