Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv får bra resultat i företagsmätningen Insikt

Ungt par med ritningar och läsplatta

Burlövs kommun får mycket goda betyg för sitt arbete för hantering av bygglov och annan myndighetsutövning.

Mäter kvalitet på kommunens myndighetsuppdrag

Insikt är en kvalitetsundersökning som genomförs årligen av SKR (Sveriges Kommuner & Regioner) för att se hur väl de svenska kommunerna genomför sina myndighetsuppdrag.


Burlövs kommun är en av de deltagande kommunerna i 2020 års undersökning och Nöjd Kund Indexet hamnade i år på värdet 77 (jämfört med 73 i 2019 års undersökning) I en rankingplacering innebär detta plats 46 i Sverige och plats 6 i Skåne och till och med 1:a plats i Skåne inom gruppen pendlingskommun nära storstad.

Kontakten och servicen från kommunen bedöms

Undersökningen genomförs inom brandskydd, bygglov, miljö- och hälsa samt livsmedelskontroll genom att företag som varit i kontakt med kommunen lämnar sina omdömen.


Inom respektive område mäts kvaliteten i allt från hur väl företaget känner sig informerat, vilken serviceattityd vi har, hur vi håller tiderna, vilken kompetens vi har och flera andra värden.


Vi är glada att se att våra resultat i Insikt är på en hög jämn nivå. I allt kvalitetsarbete i Burlövs kommun så vill vi se steg av förbättring och det gör vi även i detta vid årets undersökning. Ett stort tack till medarbetarna, det är deras attityd och vilja som avgör vår framgång, säger Lars-Åke Ståhl, kommundirektör.

Kontakt

Krister Persson
Näringslivssamordnare
krister.persson@burlov.se

040-625 63 29


Madeleine Tham
Controller

madeleine.tham@burlov.se

040-625 69 09

Senast uppdaterad: