Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-01-17

Burlöv deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

snickare i gul hjälm och reflexväst på tak

Som en av sju kommuner har Burlövs kommun blivit utvalda att få delta i Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram 2019. Målet med det nationella projektet är att skapa genomgripande förändringar och förbättringar för det lokala företagsklimatet.

”Utveckla ett gott, uthålligt företagsklimat”

Näringslivssamordnare Anna Nilsson:

– Vi har sedan tidigare fokus på att erbjuda ett gott företagsklimat i vår kommun och vårt deltagande i Utvecklingsprogram 2019 ska leda till ökad kunskap och fortsatt god utveckling i kommunen.

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl fyller i: ”Vi har valt att ansluta oss till programmet för att, i dialog med näringslivets organisationer och andra kommuner, lära oss mer om vad som gynnar ett uthålligt, gott företagsklimat.”

Nätverkande och workshops

I korta drag innebär satsningen Utvecklingsprogram 2019 att sju kommuner träffas fyra gånger under året och genomför utvecklande workshops kring aktuella ämnen som:

  • Myndighetsutövning
  • Digitalisering
  • Upphandling
  • Kommunal konkurrens, arbetsmarknadsprojekt
  • Service, bemötande, attityder
  • Kompetensförsörjning
  • Kommunal samverkan

Deltagare från Burlöv

Burlövs kommun deltar med kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M), kommundirektör Lars-Åke Ståhl och näringslivssamordnare Anna Nilsson.

Senast uppdaterad:
2019-01-17