Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-18

Burlöv anställer trygghetsvärdar

trygghetsvärd i mörkblå uniform poserar framför entrén till Medborgarhuset

Trygghetsvärd Max Manlander

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att införa trygghetsvärdar i Burlöv för att öka den upplevda tryggheten i kommunen. Två trygghetsvärdar arbetar sedan i somras och ytterligare två kommer att anställas under hösten.

Verksamhet under uppbyggnad

Maria och Max är anställda av Burlövs kommun som trygghetsvärdar sedan i somras. Nu byggs verksamheten upp för att kunna ge service till kommunens medborgare i trygghetsfrågor. Liknande funktion finns sedan tidigare i Lomma och Vellinge. Maria och Max har träffat de kommunerna för att se hur de jobbar och för att hitta vilket arbetssätt som är mest lämpligt för Burlöv. Fyra trygghetsvärdar ska jobba i Burlöv.

Hur kommer medborgarna märka att ni jobbar i Burlöv?

Vi kommer att jobba företrädesvis eftermiddagar, kvällar och helger. Vi kommer att röra oss i hela kommunen, ofta till fots, i såväl Arlöv som Åkarp. Vi vill träffa medborgare i alla åldrar!


Vi vet att det finns platser där människor känner sig otrygga. Där kommer vi givetvis finnas mycket för att skapa trygghet. Stationsområdet är ett sådant område där många känner lite osäkerhet när man ska hem på kvällen. Senare i höst får vi en bil som kommer vara tydligt uppmärkt med "Trygghetsvärd" och våra kontaktuppgifter. Ytterligare två trygghetsvärdar anställs senare i år.

Är trygghetsvärdar detsamma som ordningsvakter?

Nej, vårt uppdrag är enbart att vara kommunens ögon och öron i utemiljön. Händer något är det inte vårt uppdrag att ingripa. Men vi kommer givetvis ha ett mycket nära samarbete med polisen, räddningstjänsten samt vaktbolag som har uppdrag i kommunen. Vi blir en extra länk mellan medborgarna och andra som jobbar för trygghet i samhället. Internt kommer vi att jobba mycket nära ungdomsgruppen och kollegor inom socialförvaltningen.

Kan man beställa att ni ska komma till en plats eller ett arrangemang?

Nej, inte direkt beställa oss och vår service. Men ge oss gärna information om något är på gång! Det går både att skicka e-post och ringa till oss. Dagtid går det också att nå oss via medborgarservice.


Vi vill gärna veta om det är fester, ungdomsaktiveter eller arrangemang på gång, där vår service kan behövas. Bjud gärna in oss till föreningsträffar, möten i bostadsrättsföreningar eller liknande.

Kontakta trygghetsvärdarna

E-post: trygg@burlov.se

Tfn: 040-625 63 77

Senast uppdaterad:
2019-09-25