Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-11-18

Brukarundersökningar för hemtjänst och äldreboende

family, relations, age and people concept - happy senior couple and psychologist or social worker at home

Nu har resultaten från årets brukarundersökningar från hemtjänsten och äldreboendena kommit. Resultaten visar att de allra flesta är nöjda med den service som kommunen erbjuder men att det finns utrymme för förbättringar.

Varje år deltar socialförvaltningen i Burlöv i olika nationella brukarundersökningar. Det ger värdefull kunskap om vad medborgare tycker om de insatser och den service som socialförvaltningen ger. Nu kan du också läsa resultaten direkt på burlov.se.

Senast uppdaterad:
2019-11-18