Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning av Covid-19!

grön gräsmatta med en skylt där det står adressen: Företagsvägen 29

Burlövs kommun ser att det krävs åtgärder för att undvika konkurser och uppsägningar bland lokala företagare. Därför har kommunstyrelsen beslutat att vidta följande åtgärder:

  • att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter avseende tillstånd och tillsyn tillsvidare (enligt ett beslut i kommunstyrelsen 30 november 2020),
  • att förkorta betaltiden till kommunens leverantörer som är baserade i Burlövs kommun, med målsättningen att fakturor ska betalas inom 15 dagar,
  • att under 2020 och 2021 inte ta ut någon avgift för uteserveringar eller torghandel och förbrukningsavgifter för el i anslutning till torghandel,
  • att anmoda miljö- och byggnämnden och socialnämnden att inleda en dialog med företag när det gäller olika prövningsärenden (ansökan om tillstånd, lov, dispens eller miljö-/bygganmälan) om huruvida handläggningen ska fortsätta eller om ärenden ska pausas,
  • att anmoda miljö- och byggnämnden och socialnämnden att inleda en dialog med företag avseende tillsynsbesök och verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden, samt
  • att uppdra åt kommundirektören att inleda en dialog med Sysav, Räddningstjänsten Syd och VA SYD avseende avgiftsuttag och Burlövs Bostäder AB avseende affärslokaler.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta kommunens näringslivssamordnare/projektledare Anna Stening Frost på: anna.frost@burlov.se, 040–625 61 80 eller kommunalråd
Lars Johnson (M) på: lars.johnson@burlov.se, 073-068 19 39

Senast uppdaterad: