Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Årskurs 9 återgår till undervisning i skolan, årkurs 7 och 8 fortsätter med distansundervisning

ungdom med förväntan i blick

Smittskydd Skåne har gått ut med en rekommendation att om att grundskoleverksamheten kan övergå till delvis undervisning på skolan och delvis distansundervisning för årskurs 7 - 9. Följande förändringar görs i Burlöv från den 25 januari.

Detta gäller för årskurs 9

I Burlövs kommun kommer därför årskurs 9 att återgå till undervisning enligt ordinarie schema på skolan från och med måndagen den 25 januari.

Gällande skollunch så serveras den på skolan för årskurs 9.

Detta gäller för årskurs 7 och 8

Årskurs 7 och 8 fortsätter med distansundervisning under perioden 25-31 januari. Vår förhoppning är att dessa årskurser från och med 1 februari delvis ska kunna få sin undervisning på skolan. Vi ber att få återkomma med besked under nästa vecka.

Elever i årskurs 7 och 8 kan fortsätta hämta kylda lunchpaket under ordinarie lunchtid.

Smittspridningen sjunker något

Smittskydd Skåne har informerat kommunerna om att smittspridningen i Skåne är på väg ner men att den fortfarande är på en hög nivå i samhället. Det är därför väldigt viktigt att vi alla fortsätter att hjälpas åt att följa de restriktioner och rekommendationer som finns.

Anpassningar behövs fortfarande

Det betyder att vi på skolorna bland annat har extra städning, anpassade scheman för luncherna och att alla möten och konferenser hålls digitalt. Vi försöker se till att hålla avstånd under skoldagen så långt det är möjligt. Alla skolor arbetar fortlöpande med riskbedömningar för att göra skoldagen så smittsäker som möjligt.


Vi behöver fortsatt hjälp från er elever och vårdnadshavare med att eleverna är noggranna med att stanna hemma vid symtom, tvätta händerna ofta och att alla hjälps åt för att försöka hålla avstånd.


Vi hjälps åt och tackar för ett gott samarbete.


Mats Jönsson

Förvaltningschef Utbildnings- och kulturförvaltningen

 

Peter Nyberg
Biträdande förvaltningschef Utbildnings- och kulturförvaltningen

Senast uppdaterad: