Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-21

Är ditt företag förberett för Brexit?

skylt med adressen Företagsvägen 29, i bakgrunden ett träd, en gräsmatta och en låg byggnad i vitt och blått

Om Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal kommer landet i tullhänseende behandlas som ett icke-EU-land från och med utträdesdatumet. Om ni säljer, köper eller transporterar varor eller tjänster till/från eller via Storbritannien kommer Brexit att påverka ert företag på olika sätt.

 • Tullformaliteter kommer att gälla, tulldeklarationer måste göras och tullmyndigheterna kan komma att kräva garantier för framtida eller aktuella tullskulder.
 • Tullar tas ut på brittiska varor som förs in i EU, utan förmåner.
 • Förbud eller restriktioner kan också gälla för brittiska varor som förs in i EU, vilket innebär att det kan komma att krävas import- eller exporttillstånd.
  Import- och exporttillstånd som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • Tillstånd för tullförenkling eller tullförfaranden som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • Tillstånd som godkänd ekonomisk aktör som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • EU-länderna kommer att ta ut moms på brittiska varor vid import till EU. Export till Storbritannien omfattas inte av moms.
 • Regler för deklaration och inbetalning av moms (för leverans av tjänster som elektroniska tjänster) och momsåterbetalning mellan länderkommer att ändras.
 • Förflyttning av varor till Storbritannien kommer att kräva en exportdeklaration. För förflyttning av punktskattepliktiga varor till Storbritannien kan det också komma att krävas ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD).
 • Förflyttning av punktskattepliktiga varor från Storbritannien till EU (EU-27) måste befrias från tullformaliteter innan förflyttning enligt systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) kan påbörjas. (https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-svlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

 

Lämpliga åtgärder

För att förbereda sig måste företag fatta nödvändiga beslut och vidta vissa åtgärder.
Först måste ni som företag utreda om ni gör affärer med eller transporterar varor via Storbritannien. Om så är fallet behöver ni först och främst registrera ert företag hos tullmyndigheternaför att få handla med länder utanför EU.
Det kan också vara aktuellt att fundera på om ert företag ska fortsätta bedriva handel med och/eller transportera varor via Storbritannien efter Brexit. Har ni tillräckligt med kompetent personal som är insatta i tullfrågor? Har ni teknisk kapacitet att bedriva handel utanför EU?
Det kan också vara bra att prata med leverantörspartners då deras beslut kan påverka din leveranskedja.

Senast uppdaterad:
2019-10-21