Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-06-01

Arbetet med Vision 2040 har startat

Möte mellan människor utomhus på altan i solsken

Vart ska Burlövs kommun befinna sig om 20 år? Med bland annat en förväntad stor inflyttning och många betydande infrastrukturprojekt färdiga kommer det att vara en annorlunda kommun än idag, men på vilket sätt? Med utgångspunkt i sex olika områden har därför ett övergripande arbete startat med att ta fram hur vi vill att Burlöv ska vara 2040. Politiker, tjänstepersoner och representanter för näringslivet deltar i arbetet.

Sex övergripande områden

Att skapa framtidens Burlöv 2040 kräver både visioner, ledarskap och handlingskraft. Arbetet med Burlöv 2040 syftar till att ge grupperna en god omvärldsorientering, insikter i den konkurrensmiljö vi verkar i samt förmåga att göra medvetna och strategiska framtidsval.

 

Viktiga moment i processen med att ta fram en ny vision för Burlövs kommun blir frågor som profilering, varumärkesbyggande, allianser och skapande av den strategiska framtidsagendan.

Följande områden bedöms som särskilt viktiga och bör inkluderas i Vision 2040:
• Näringsliv
• Infrastruktur och kommunikation
• Bostäder, mark och exploatering
• Närmiljö
• Medborgardialog
• Omsorg

Visionen behöver förnyas

Den nuvarande Vision 2030, under rubriken ”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur” beslutades 2012 och sedan dess har mycket hänt. Flera viktiga projekt påbörjats eller färdigställts. Om två år finns ett nytt bad, Kronetorpsområdet förbereds för fas 2 och Sockerbruket har avvecklat sin närvaro i Arlöv. Skolor och förskolor arbetar framgångsrikt med digitala hjälpmedel som till exempel VR (Virtuell verklighet). I äldreomsorgen digitaliseras till exempel kontakt med anhöriga. År 2023 är byggnadsarbetena kring södra stambanan klara och 2024 får vi äntligen ökad turtäthet med tåg efter alla år av planering och byggnation.

Till detta kan läggas att kommunen kommer att växa mycket framöver. Prognoserna visar på att det kan finnas upp till 40 000 Burlövsbor år 2040.

Klart hösten 2021

Arbetet med att ta fram Vision 2040 för Burlövs kommun förväntas ta lite drygt ett år och ska presenteras i kommunens högsta beslutande politiska organ, kommunfullmäktige, under hösten 2021.

Senast uppdaterad:
2020-06-01