Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-05-10

Åkarp har ett skolbibliotek i världsklass

barn som står på rad i ett bibliotek

Foto: www.mostphotos.com

Åkarps skolbibliotek har tilldelats fackförbundet DIK:s utmärkelse Skolbibliotek i världsklass 2019! De bibliotek som får utmärkelsen kännetecknas av en nära samverkan med pedagoger, en engagerad skolledning samt ett fokus på kvalitetsarbete. Burlövstidningen mötte upp med Frida Lindholm Forssten som arbetar som skolbibliotekarie på Dalslundskolan.

– När jag läste igenom kriterierna för att bli ett bibliotek i världsklass så kände jag att de uppfyller ju vi! Därför bestämde vi oss för att söka. 

Biblioteket är en tydlig del av skolans pedagogiska vision

Frida säger att hon endast har fått positiva reaktioner på utmärkelsen från
barnen och övrig personal på skolan. Men hon är noga med att påpeka att hon i sin roll som skolbibliotekarie arbetar i nära samverkan med pedagoger, att det finns en engagerad skolledning och ett övergripande fokus på kvalitetsarbetet. Det är alla de här bitarna tillsammans som gjorde att skolbiblioteket i Åkarp fick priset.

 

Hur märker barnen att de har ett skolbibliotek i världsklass?

– De märker att jag som skolbibliotekarie är ute mycket i klasserna och bland annat jobbar med ämnesövergripande projekt. Där kan vi till exempel utgå från en bok och göra ett arbete kring det. Eleverna får överblick och ett sammanhang och en förståelse för att man kan se saker ur
olika perspektiv.

Frida försöker också att vara synlig i de sammanhang som handlar om språk, informationssökning och källkritik. Det är väl på det sättet som barnen märker att de har ett skolbibliotek i världsklass, säger hon.

Samverkan med andra

Tillsammans med kuratorn hade hon nyligen ett projekt med en åttondeklass där de utgick från en skönlitterär bok som tar upp mycket om relationer, hur man beter sig på nätet och hur det är att komma ut som homosexuell. Detta vävde de sedan ihop så att de dels jobbade med det på svenskalektionerna men de gjorde även ett värdegrundsarbete där eleverna fick diskutera kring de här frågorna. 

– Ibland får jag ett samtal från en pedagog som säger att de ska arbeta med något särskilt tema och att de vill ha hjälp med att ta fram lämpliga böcker i ämnet. Senast skulle de prata om uppfinningar. Då ville de också ha lite hjälp med vad man ska tänka på när man söker information på nätet. 

Alltid viktigt med källkritik och språk

Källkritik och informationssökning är det ena benet och språkutveckling är det andra, så är det för alla skolbibliotek, fortsätter Frida. Källkritik och språk är någonting som är viktigt i alla sammanhang. 

Som exempel nämnder hon att käll-
kritik togs med i skriften ”Om kriget kommer” som gavs ut av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och som skickades ut till alla svenska hushåll för ett tag sedan. Det är någonting som är viktigt i vårt samhälle, någonting som alla behöver arbeta mer med. Kanske speciellt på sociala medier där allting går så
himla snabbt. Då är det inte alltid som man hinner tänka efter innan man delar vidare eller skriver en kommentar, menar hon.

Framtiden för världens bästa skolbibliotek

När vi frågar Frida vad som händer nu, efter att de har fått den här utmärkelsen säger hon att de inte kommer att slå sig till ro, eller att de är färdiga. Det här är ett pågående utvecklingsarbete och det finns alltid saker som man kan förbättra och göra mer av. 

Till exempel skulle hon vilja utveckla samarbetet med de andra skolorna i Åkarp. De har även ett kontinuerligt kvalitetsarbete där de arbetar med följa upp och utvärdera sina arbetsinsatser. 

Senast uppdaterad:
2019-05-10