Burlövs kommun
www.burlov.se

Förstudie (ESF) har små- och medelstora tillväxtföretag i Burlövs kommun behov av kompetensutveckling inom digitalisering?

Burlövs kommun har under 2021 genomfört en ESF förstudie. Vi har undersökt digitaliseringsbehovet hos små och medelstora tillväxtföretag i kommunen, då det var ett områden som flera deltagande företag hade behov av i vårt avslutade ESF projekt Tillväxtresan - genom innovation & mångfald (2017–2020). Planen är att genomföra ett ESF projekt med kompetensutveckling för små- och medelstora företagare i Burlövs kommun med omnejd, start efter sommaren 2022.

Företagare är en mångfald av människor, som valt att satsa på en idé. Vi vet att pandemin (covid – 19) har påverkat samtliga företag, men helt olika och även i skrivande stund fortsätter pandemin att påverka företagens vardag och förutsättningar på olika vis.


Fler etablerade företag som varit verksamma under längre tid har möjlighet att ta höjd för att det kommer sämre tider, men de som är nystartade har med sannolikhet inte samma resurser. Det som talar för företagare är att det är innovativa människor som hittar lösningar för att få verksamheterna att gå runt. Många har hittat fungerande lösningar under pandemin och ändrat sitt sätt att arbeta och organisera sig. Vi ser i omvärldsbevakningen att vår digitala vardag är här för att stanna och i denna förstudie önskar respondenterna ett helhetsgrepp om smarta lösningar med automatiseringar som sparar företagens tid och resurser som istället kan användas till företagets kärnverksamhet. Flera tillväxtföretag i Burlövs kommun arbetar redan digitalt i flera led, men det finns fortfarande ett behov av kompetensutveckling för flera av respondenterna.


Två svårigheter för en företagare är att den dagliga driften går först och att förändringsinsatser blir underordnat, samt att flera människor har en rädsla för förändring så ser vi att ett kommande utvecklingsprojekt med fokus på det digitala skulle vara det avgörande stöd företagare behöver för att starta sin nästa utvecklingsresa. Det krävs att vi kopplar denna förstudie till verkliga företagare och analyserar var de befinner sig i sin digitala utveckling idag och vart de vill nå. En kartläggning av respektive företags affärsplan samt vision, lista kompetensutvecklingsåtgärder på respektive deltagande företag kopplat till individen och se vad som är möjligt att göra inom ramen för ett kommande projekt. På så vis kompetensutvecklar vi både företaget och individen för en mer digital framtid.


Företagare har börjat sin digitalaresa men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi vet att pandemin tvingat individer att vara mer digitala och vi tror att den har bidraget till ett ökat behov och en förståelse för att det är ett digitalt arbete som bör ske för att företagandet ska vara mer hållbart i en modern tid. Det är vår uppfattning att pandemin har hjälpt ett kommande projekt på vägen då företagare är hungriga på nästa steg, behöver vägledning och en fördel är att det kommer finnas ett nätverk med kunskapsinhämtning.


I ett kommande projekt vill vi utbilda företagen i hur de kan effektivisera administrationen och produktionen med smarta automatiseringar, molntjänster, anbud och affärssystem. Detta för att företagen ska spara värdefull tid, jobba mer effektivt och säkert för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet i företaget. Respondenterna uppger också att de behöver hjälp med strategi för effektiv marknadsföring och sociala medier. Under försäljning och orderhantering svarade respondenterna åtgärder som exempelvis önskan om att starta upp en webbshop under eget varumärke, digitala orderflöden, ordertolkning, automatisering och att arbeta med smarta verktyg i en visuell miljö.


”Just in time, hur kan vi växa utan störa våra logistikflöden”, säger en respondent.


Det är frågor som denna som är intressanta och Burlövs kommuns förhoppning är att kunna hjälpa företagaren med sin digitala utveckling, en hållbarutveckling som också ger en grund för nyanställningar på företagen. Burlövs kommuns ambition är att ett kommande digitaliseringsprojekt ska bidra till stärkta individer, företag samt bidra till flera digitala framgångssagor med ökad tillväxt i våra lokala företag.


Fakta om förstudien

Förstudien genomfördes av Anna Stening Frost och Krister Persson,

Näringslivssamordnare, Burlövs kommun.


Studien består av enkätunderökning, intervjuundersökning, samtal med samarbetspartners och omvärldsbevakning.


Samarbetspartners i förstudien är följande:

  • IUC Syd
  • Svenskt Näringsliv
  • Almi
  • Arbetsförmedlingen
  • Arbete och försörjning verkställighet, Burlövs kommun

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete