Burlövs kommun

Hvilans gymnastikbyggnad

Gymnastikbyggnaden på Hvilans folkhögskola byggdes 1884 och är troligtvis Sveriges äldsta i sitt slag. Den är ritad och uppförd av den danske byggmästaren Andreas Bentsen. Väggarna är av brädpanel, fönstren har sex rutor och taket är av tjärpapp. På 1910-talet byggdes omklädningsrum till. Byggnaden renoverades utvändigt 1958 och interiören förändrades 1968. År 1986 var den i dåligt skick och folkhögskolans rektor krävde rivning eller renovering. Eftersom byggnaden tidigare bedömts som kulturhistoriskt värdefull, beslutades att restaurera den varsamt. Så skedde och detta ledde till en byggnadsminnesförklaring 1991 och diplom från Svenska Föreningen för byggnadsminne.


Kontakta oss

Enhetschef kultur i Burlöv

Jim Broström

jim.brostrom@burlov.se

040-625 63 72

Senast uppdaterad:
2017-06-02